Офіційний веб-портал
Чернігівської міської ради

Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія сайту
Знайти
20 листопада 2020 р.

Фесенко Сергій Іванович          

заступник Чернігівського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради –  
керуючий справами виконкому                 

 

Адреса: 14000, м.Чернігів, вул. Магістратська, 7, каб. 15
Приймальня: каб. 23 
Телефон: (0462) 675-333 
Електронна адреса: [email protected]

 

Основні функції та напрямки роботи:

Організовує роботу з правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету.

Відає питаннями добору і розстановки кадрів, забезпечує взаємодію відділів, управлінь, інших структурних підрозділів міської ради на виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, у межах делегованих міській раді повноважень – рішень місцевих органів державної виконавчої влади.

Веде особистий прийом громадян.

Забезпечує у межах покладених на нього повноважень:

 • проведення систематичних перевірок виконання актів законодавства, рішень міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови;
 • підготовку матеріалів на розгляд міського голови;
 • доведення до виконавців рішень міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови;
 • надання методичної та іншої практичної допомоги відділам і управлінням, іншим структурним підрозділам міської ради, районним у місті радам.

Забезпечує виконання повноважень виконавчих органів міської ради з питань державної регуляторної політики.

Відповідає за стан діловодства, обліку, звітності і контролю у виконавчому комітеті міської ради, здійснює контроль за виконанням законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування".

Розробляє та вносить пропозиції щодо структури і чисельності працівників виконавчих органів міської ради.

Організовує відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування, ведення Державного реєстру виборців, складання та уточнення списків виборців.

Має право підпису фінансових документів та договорів з матеріально-технічного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету.

Підписує документи з питань приватизації житлового фонду: 

 • розпорядження щодо передачі житла у власність громадянам; 
 • свідоцтва про право власності на житло, дублікати свідоцтв про право власності на житло, свідоцтва про право власності на житло після внесення змін у відповідні свідоцтва, свідоцтва про право власності на житло після їх анулювання у випадках, передбачених законодавством;
 • інші документи з питань приватизації житлового фонду.

Підписує документи з питань діяльності управління (служби) у справах дітей:

 • договори про влаштування дитини на виховання та спільне проживання у прийомній сім’ї та додаткові угоди до них;
 • договори про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу та додаткові угоди до них;
 • анкету дитини, яка може бути усиновлена та супровідний лист до неї;
 • повідомлення про надання (ненадання) згоди на роз’єднання братів і сестер при усиновленні;
 • висновок про доцільність усиновлення та його відповідність інтересам дитини;
 • посвідчення опікуна (піклувальника); довідку про виконання обов’язків опікуна/піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів;
 • листи про охорону житла дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • дозвіл на обстеження дитини лікарем-психіатром без згоди одного з батьків;
 • договір про надання послуг з патронату над дитиною;
 • договір про патронат над дитиною;
 • листи та довіреності для отримання: свідоцтва про народження, свідоцтва про смерть; 
 • витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про: народження, про зміну прізвища, імені, по батькові,  підтвердження дівочого прізвища, одруження, розірвання шлюбу;
 • інші документи,  які стосуються роботи управління (служби) у справах дітей.

У межах делегованих міським головою повноважень видає накази з окремих кадрових питань: про стажування, надання матеріальної допомоги на оздоровлення, графіки відпусток, відпустки, відрядження, навчання, підвищення кваліфікації.

Вирішує за дорученням міського голови інші питання, пов'язані з діяльністю міської ради та її виконавчих органів.

У межах чинного законодавства відає питаннями:

 • взаємодії з правоохоронними органами стосовно забезпечення  законності і правопорядку у місті;
 • організації виконання державної політики у сфері охорони державної таємниці в структурних підрозділах та комунальних підприємствах міської ради;
 • координації служб у матеріально-технічному та представницькому забезпеченні діяльності міської ради та її виконавчих органів;
 • документообігу у міській раді та її виконавчому комітеті;
 • реалізації єдиної державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.
 • забезпечення на території міста Чернігова реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати, охорони і належних умов праці, соціального захисту та соціального обслуговування населення;
 • забезпечення у межах повноважень дотримання чинного законодавства про працю, охорону та оплату праці, соціальний захист населення міста;
 • контролю за цільовим використанням коштів, передбачених на соціальний захист населення;
 • призначення та виплати встановлених чинним законодавством соціальних допомог, компенсацій, житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, інших соціальних виплат;
 • забезпечення реалізації на території міста державної політики з питань соціального захисту дітей і запобігання дитячій  бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
 • забезпечення дотримання вимог чинного законодавства щодо встановлення опіки, піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування   у дитячі будинки сімейного типу, прийомні та патронатні сім’ї, сім’ї наставників;
 • здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;
 • здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
 • управління майном територіальної громади міста, зокрема, у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження комунального майна;
 • житлового стану, оформлення квартирного обліку;
 • приватизації житлового фонду;
 • розподілу житлової площі, збудованої за рахунок централізованих та нецентралізованих коштів з дольовою участю підприємств, організацій, установ, фізичних осіб чи житлово-будівельних кооперативів; 
 • розподілом соціального житла, перерозподілом звільненої житлової площі службового житла, для тимчасового проживання;
 • реалізації державної політики у сфері архівної справи і діловодства в межах своєї компетенції, здійснення управління архівною справою і діловодством на території міста.

Безпосередньо спрямовує, координує і контролює діяльність структурних підрозділів міської ради:

 • організаційного відділу;
 • загального відділу;
 • відділу кадрової роботи;
 • юридичного відділу;
 • відділу обліку та звітності;
 • відділу взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції, мобілізаційної, оборонної та спеціальної роботи;
 • відділу програмного та комп'ютерного забезпечення;
 • відділу ведення Державного реєстру виборців Деснянського району міста Чернігова;
 • відділу ведення Державного реєстру виборців Новозаводського району міста Чернігова;
 • відділу господарського та транспортного забезпечення.
 • департаменту соціальної політики;
 • управління (служби) у справах дітей; 
 • фонду комунального майна;
 • відділу квартирного обліку та приватизації житлового фонду;
 • архівного відділу;
 • міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Очолює:

 • конкурсну комісію Чернігівської міської ради;
 • комісію з питань нагородження Чернігівської міської ради;
 • спостережну комісію при виконавчому комітеті Чернігівської міської ради;
 • комітет з конкурсних торгів виконавчого комітету Чернігівської міської ради;
 • атестаційну комісію Чернігівської міської ради;
 • комісію з питань надання населенню субсидій та соціальних допомог;
 • комісію для вирішення питань щодо проведення безоплатного капітального ремонту;
 • комісію щодо розгляду заяв на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб;
 • комісію з питань забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат та контролю за ефективними використанням бюджетних коштів;
 • опікунську раду при виконавчому комітеті міської ради;
 • комісію з питань захисту прав дитини;
 • координаційну раду у справах дітей;
 • громадську комісію з житлових питань при виконавчому комітеті міської ради;
 • комісію з питань приватизації житла;
 • наглядову раду у сфері розподілу соціального житла;
 • комісію із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків;
 • інші організаційні комісії, комітети та ради, які створюються на виконання покладених обов’язків та повноважень.

Здійснює експертизу нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування.

Сприяє роботі комісій міської ради та її виконавчого комітету за профілем своєї діяльності.

Вносить пропозиції щодо кандидатур на посади керівників комунальних підприємств, установ та організацій підвідомчих галузей.

Вирішує за дорученням міського голови інші питання, пов’язані з діяльністю міської ради та її виконавчих органів.

Онлайн трансляції
Бюджет участі
Місто легенд
Створення ОСББ
Чернігів, купуй рідне!