Офіційний веб-портал
Чернігівської міської ради

Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія сайту
Знайти
4 січня 2021 р.

Заходи, передбачені для здійснення моніторингу

наслідків виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Чернігова на 2021 рік для довкілля,

у тому числі для здоров’я населення

        Моніторинг наслідків виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Чернігова на 2021 рік для довкілля, у тому числі для здоров’я населення базується на використанні переліку  нижченаведених показників (індикаторів) кожної із проблемних сфер. Система запропонованих у Програмі індикаторів включає економічні та екологічні індикатори.

        Кількість індикаторів може бути змінено, виходячи із плану статистичних спостережень на календарний рік.

Індикатори для моніторингу виконання Програми

Індикатор

 

Забруднення атмосферного повітря

1

Викиди найпоширеніших забруднюючих речовин  в атмосферне повітря

2

Якість атмосферного повітря в м. Чернігові

3

Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних та пересувних джерел,   т на рік

 

Водні ресурси

4

Обсяги забору та використання свіжої води

5

Обсяги скидання зворотних вод у водні об’єкти

6

Обсяги скидання очищених і недостатньо очищених зворотних вод у водні об’єкти

7

Обсяги скидання стічних вод КП «Чернігівводоканал»

 

Енергетика

8

Споживання енергоресурсів населенням на 1 тис. мешканців

9

Питомий обсяг енергоспоживання мережі освітлення

10

Використання первинного палива (газ, вугілля, тощо) для генерування теплової енергії

 

Відходи

11

Обсяги утворення, накопичення та утилізації ТПВ

12

Обсяги утворення, накопичення та утилізації промислових відходів, в т.ч. небезпечних (токсичних) І-ІІІ кл. небезпеки

13

Утворення ТПВ відходів на душу населення

 

Здоров’я населення

14

Кількість новоутворень у жителів міста

15

Рівень смертності

16

Рівень захворюваності

        Чернігівська міська рада, у разі потреби, може залучати до моніторингу державні органи виконавчої влади (в т.ч. територіальні), державні служби,  представників громадськості і бізнесу.

Онлайн трансляції
Бюджет участі
Місто легенд
Створення ОСББ
Чернігів, купуй рідне!