Офіційний веб-портал
Чернігівської міської ради

Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія сайту
Знайти
18 листопада 2016 р.

Про міський бюджет на 2017 рік

Проект

  

№ 13/VII-


Про міський бюджет на 2017 рік


Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, статей 41, 59 та 61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, норм Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України міська рада вирішила:

1. Визначити на 2017 рік:

- доходи міського бюджету міста Чернігова у сумі 2 111 664,528 тис. грн, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету 2 049 980,5 тис. грн, доходи спеціального фонду міського бюджету 61 684,028 тис. грн, у тому числі бюджету розвитку 13 500,0 тис. грн згідно з додатком 1 до цього рішення;

- видатки міського бюджету міста Чернігова у сумі 2 108 669,438 тис.грн, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету 1 812 391,865 тис. грн, видатки спеціального фонду міського бюджету 296 277,573 тис. грн згідно з додатком 3 до цього рішення;

- повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету міста Чернігова у сумі 136,8 тис. грн згідно з додатком 4 до цього рішення;

- надання кредитів з міського бюджету міста Чернігова у сумі 638,490 тис. грн, у тому числі надання кредитів із загального фонду міського бюджету -500,0 тис. грн та надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету - 138,490 тис. грн, згідно з додатком 4 до цього рішення;

- профіцит міського бюджету міста Чернігова у сумі 239 582,035 тис. грн, у тому числі загального фонду міського бюджету 237 088,635 тис. грн та спеціального фонду міського бюджету 2 493,4 тис. грн згідно з додатком 2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету міста Чернігова у сумі 237 088,635 тис. грн згідно з додатком 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету міста Чернігова на 2017 рік у сумі 2 108 669,438 тис. грн у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами для програмно-цільового методу складання та виконання міського бюджету, у тому числі по загальному фонду 1 812 391,865 тис. грн та спеціальному фонду 296 277,573 тис. грн згідно з додатком 3 до цього рішення.

Керуючись наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014  № 836, зобов’язати головних розпорядників коштів міського бюджету до 1 лютого 2017 року розробити проекти паспортів бюджетних програм і подати їх до фінансового управління Чернігівської міської ради на спільне затвердження.

Проекти паспортів бюджетних програм подаються головними розпорядниками коштів міського бюджету на затвердження до фінансового управління Чернігівської міської ради разом з проектами наказів про їх затвердження на паперових та електронних носіях.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету міста Чернігова у сумі 500,0 тис. гривень.

4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Установити, що обсяги цільових коштів на 2017 рік міжбюджетних трансфертів між міським бюджетом та бюджетами районів у м. Чернігові у частині інших додаткових дотацій (додаток 5), під час формування, затвердження та виконання районних у місті Чернігові бюджетів зменшенню не підлягають.

Рекомендувати Деснянській та Новозаводській районним у місті Чернігові радам вільні залишки бюджетних коштів спрямувати у першу чергу на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2017 року.

6. Дозволити у міжсесійний період розпорядженням міського голови за погодженням з постійною комісією міської ради з питань комунальної власності, бюджету та фінансів (Тарасовець О. М.) (з наступним затвердженням на черговій сесії міської ради) протягом 2017 року вносити зміни та проводити перерозподіл обсягів субвенцій з державного та обласного бюджетів міському бюджету міста Чернігова, виходячи із фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій, допомог населенню в межах загального обсягу таких субвенцій.

7. Надати право розпорядженням міського голови за погодженням з постійною комісією міської ради з питань комунальної власності, бюджету та фінансів (Тарасовець О. М.) протягом 2017 року здійснювати розподіл додаткових обсягів трансфертів з державного бюджетy відповідно до кожного окремого Порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, з наступним затвердженням на черговій сесії міської ради.

8. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету міста Чернігова згідно з додатком 6 до цього рішення.

9. Затвердити на 2017 рік резервний фонд міського бюджету міста Чернігова у сумі 500,0 тис. гривень.

10. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:

– оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

– нарахування на заробітну плату (код 2120);

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);

– забезпечення продуктами харчування (код 2230);

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

– обслуговування місцевого боргу (код 2400)

– поточні трансферти населенню (код 2700);

– поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620).

11. Затвердити у складі видатків міського бюджету міста Чернігова кошти на реалізацію міських програм у сумі 116 116,372 тис. грн згідно з додатком 7 до цього рішення.

12. Установити граничний розмір боргу міського бюджету станом на 31 грудня 2017 року в сумі 10 657,6 тис. гривень.

13. Дозволити фінансовому управлінню Чернігівської міської ради вносити зміни до розпису міського бюджету та здійснювати перерозподіл планових показників та бюджетних призначень за доходами та видатками між місяцями, за доходами - між кодами класифікації доходів, за видатками - між кодами економічної класифікації видатків у межах обсягів відповідно доходів та видатків, затверджених цим рішенням, до розпису повернення кредитів до міського бюджету та надання кредитів з міського бюджету - між місяцями в межах сум повернення кредитів до міського бюджету та надання кредитів з міського бюджету, затверджених цим рішенням, та вносити зміни до розпису фінансування міського бюджету; у разі невиконання плану за доходами - здійснювати перенесення призначень за видатками на наступні місяці бюджетного року.

Перенесення асигнувань на наступні місяці за захищеними статтями видатків здійснюється за обґрунтованим зверненням головного розпорядника коштів міського бюджету.

Перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів міського бюджету окремо за загальним та спеціальним фондами міського бюджету здійснювати за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів міського бюджету.

14. У виняткових випадках, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів міського бюджету перерозподіл бюджетних призначень між відповідальними виконавцями та між бюджетними програмами у межах загального обсягу головного розпорядника коштів міського бюджету, збільшення бюджетних призначень за загальним фондом за рахунок зменшення бюджетних призначень за спеціальним фондом у частині коштів, переданих із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), збільшення бюджетних призначень за спеціальним фондом на видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на видатки споживання здійснюється розпорядженням міського голови за погодженням з постійною комісією міської ради з питань комунальної власності, бюджету та фінансів (Тарасовець О. М.) (з наступним затвердженням на черговій сесії міської ради).

15. Надати право розпорядженням міського голови за погодженням з постійною комісією міської ради з питань комунальної власності, бюджету та фінансів (Тарасовець О. М.) (з наступним затвердженням на черговій сесії міської ради) за пропозицією фінансового управління Чернігівської міської ради або інших управлінь та відділів міської ради здійснювати перерозподіл планових показників за доходами загального і спеціального фондів між кодами класифікації доходів в межах загальних сум доходів відповідно загального і спеціального фондів, затверджених цим рішенням, у тому числі з урахуваннями внесених до міського бюджету змін.

16. Установити, що до джерел фінансування загального фонду міського бюджету на 2017 рік належить вільний залишок коштів міського бюджету .

Залишки коштів спеціального фонду міського бюджету на кінець 2016 року спрямовуються на фінансування видатків за відповідним цільовим призначенням у 2017 році.

17. Дозволити розпорядникам коштів міського бюджету використовувати бюджетні призначення, затверджені цим рішенням, на оплату видатків поточного року та погашення заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2017 року згідно річного звіту розпорядника коштів.

18. Відповідно до статті 43 та пункту 1 статті 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Чернігівської міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

18.1. Позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку міського бюджету, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду;

18.2. Позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду міського бюджету, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

19. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Доручити управлінню економічного розвитку міста Чернігівської міської ради (Максименко Л. В.) установити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, затверджених розпорядникам бюджетних коштів цим рішенням, та внести на розгляд та затвердження виконавчому комітету Чернігівської міської ради до 1 січня 2017 року.

20. У зв’язку з прийняттям рішень Чернігівської обласної ради від 20.07.2016 № № 51-5/VII “Про порушення клопотання щодо передачі у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської області цілісного майнового комплексу державного закладу “Вузлова лікарня станції Чернігів Південно-Західної залізниці” та № 52-5/VII “Про реорганізацію комунального закладу “Вузлова лікарня станції Чернігів Південно-Західної залізниці» Чернігівської обласної ради” головному розпоряднику коштів міського бюджету - управлінню охорони здоров’я Чернігівської міської ради (Кухар В. В.) вчинити дії щодо виключення із мережі розпорядників та одержувачів коштів міського бюджету міста Чернігова державний заклад “Вузлова лікарня станції Чернігів Південно-Західної залізниці”.

Надати право фінансовому управлінню Чернігівської міської ради (Мельник О. Г.) погодити виключення із мережі розпорядників та одержувачів коштів міського бюджету міста Чернігова державний заклад “Вузлова лікарня станції Чернігів Південно-Західної залізниці”.

21. Установити, що у загальному фонді міського бюджету міста Чернігова на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені у частині 1 статті 72 та частині 1 статті 73 Бюджетного кодексу України щодо міського бюджету міста Чернігова;

джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

22. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету міста Чернігова на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України, з урахуванням доходів, визначених у частині першій статті 71 Бюджетного кодексу України.

23. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету міста Чернігова на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені у частині 1 статті 72 та частині 1 статті 73 Бюджетного кодексу України щодо міського бюджету;

24. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету міста Чернігова на 2017 рік у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України.

25. Доручити виконавчому комітету Чернігівської міської ради затвердити перелік об’єктів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг, що належать до комунальної власності, а також на потреби дорожнього господарства міста, та перелік природоохоронних заходів за погодженням з постійною комісією міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв'язку та енергозбереження (Антонов О. С.).

26. Установити, що розпорядники коштів міського бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання у 2017 році, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, взятих на облік в управлінні Державної казначейської служби України у м. Чернігові Чернігівської області, у межах виділених їм бюджетних асигнувань.

Зобов’язання, взяті розпорядниками коштів міського бюджету без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням.

За наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

27. Установити, що у 2017 році розпорядники коштів міського бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання за спеціальним фондом виключно у межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

28. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише у межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

29. У міжсесійний період, у виняткових випадках та за обґрунтованими зверненнями, дозволити за розпорядженням міського голови, з наступним затвердженням цього розпорядження на черговій сесії міської ради, протягом 2017 року вирішувати питання:

виділення додаткових коштів головним розпорядникам коштів міського бюджету та додаткових трансфертів бюджетам Деснянського та Новозаводського районів у місті Чернігові, а також здійснення передачі коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) міського бюджету, за погодженням з постійною комісією міської ради з питань комунальної власності, бюджету та фінансів (Тарасовець О. М.);

затвердження переліку об’єктів капітальних вкладень і обсягів капітальних видатків за рахунок додаткових надходжень до бюджету розвитку та перерозподілу коштів за об’єктами будівництва (реконструкції) і капітальними видатками за погодженням з постійними комісіями міської ради з питань комунальної власності, бюджету та фінансів (Тарасовець О. М.) та з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин (Бакшун І. М.).

30. Відповідно до пункту 8 статті 16 Бюджетного кодексу України та статті 65 та пункту 2 статті 70 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” надати фінансовому управлінню Чернігівської міської ради право у межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів, цінних паперів, емітованих міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

31. Згідно з частиною другою статті 78 Бюджетного кодексу України надати право при виконанні міського бюджету міста Чернігова здійснювати обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ установами банків державного сектору відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України за погодженням з Національним банком України.

32. Установити, якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету, перевищують відповідні витрати, встановлені цим рішенням (додаток 3), розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.

У разі, якщо така заборгованість відсутня, розпорядник бюджетних коштів спрямовує:

50 відсотків коштів на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;

50 відсотків коштів на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою.

При цьому, розпорядник бюджетних коштів здійснює перерозподіл обсягів взятих бюджетних зобов’язань за загальним фондом бюджету для проведення видатків за цими зобов’язаннями зі спеціального фонду бюджету.

33. За умови стовідсоткового виконання запланованих розрахункових надходжень, врахованих у затвердженому загальному обсязі збору за місця для паркування транспортних засобів, для виробничих потреб та розвитку матеріально-технічної бази направляти (у межах затвердженого у додатку 3 до цього рішення обсягу та наявних бюджетних коштів) комунальному підприємству “Паркування та ринок” Чернігівської міської ради до 25 відсотків від суми збору за місця для паркування транспортних засобів, перерахованих цим підприємством до бюджету.

34. Відповідно до пункту 29 статті 26 глави 1 розділу ІІ Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” встановити підприємствам і організаціям, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Чернігова, за результатами фінансово-господарської діяльності 2016 року та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2017 році нульову ставку зі сплати до міського бюджету частини прибутку (доходу).

35. Продовжити на 2017 рік дію рішення міської ради від 25 грудня 2003 року “Про надання пільг по податку з доходів фізичних осіб” (10 сесія 4(24) скликання).

36. Надати право заступникам міського голови затверджувати кошториси, плани асигнувань загального фонду, плани спеціального фонду, довідки про внесення змін до них розпорядникам коштів міського бюджету, координація діяльності яких закріплена їх функціональними обов’язками.

37. Делегувати фінансовому управлінню Чернігівської міської ради повноваження на затвердження розпоряджень про виділення коштів загального та/або спеціального фондів міського бюджету.

38. Надати право фінансовому управлінню Чернігівської міської ради погоджувати довідки про зміни до кошторисів у частині власних надходжень спеціального фонду розпорядникам нижчого рівня, підпорядкованим головним розпорядникам бюджетних коштів, які фінансуються з міського бюджету міста Чернігова.

39. Внески у статутні капітали комунальних підприємств Чернігівської міської ради здійснювати, у тому числі шляхом перерахування коштів на банківські рахунки підприємств без включення їх до мережі одержувачів бюджетних коштів.

40. Затвердити перелік структурних підрозділів та комунальних підприємств Чернігівської міської ради, за якими закріплено контроль за справлянням (стягненням) платежів до міського бюджету міста Чернігова в 2017 році згідно з додатком8 до цього рішення.

41. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2017 року.

42. Додатки 1 - 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

43. Прес-службі Чернігівської міської ради (Чусь Н. М.) забезпечити оприлюднення цього рішення згідно з чинним законодавством.

44. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Бистрова В. Е., заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків, фінансового управління Чернігівської міської ради та постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, бюджету та фінансів (Тарасовець О. М.).

 

Міський голова                                                                                                             В. А. Атрошенко

Онлайн трансляції
Бюджет участі
Місто легенд
Створення ОСББ
Чернігів, купуй рідне!