Понеділок 28 травня 2018 р. 12:40 14000, м. Чернігів, вул. Магістратська, 7
Розділи порталу

Проекти рішень міської ради

 проект

  
№ 19/VII -


Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради
від 30 січня 2015 року “Про місцеві податки”
(47 сесія 6 скликання) зі змінами і доповненнями
(49 сесія, 53 сесія 6 скликання, № 3/VII-11,
№ 13/VII-20, № 14/VII – 20, № 16/VII – 2)

 

Керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на підставі норм Законів України від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні” та від 20 грудня 2016 року № 1791-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році”, враховуючи звернення Чернігівської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області, чисельні звернення платників орендної плати за землю та рекомендації постійної комісії Чернігівської міської ради з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, туризму та інвестиційної діяльності, міська рада вирішила:

1. Внести наступні зміни і доповнення до рішення міської ради від 30 січня 2015 року “Про місцеві податки” (47 сесія 6 скликання) зі змінами і доповненнями (49 сесія, 53 сесія 6 скликання, № 3/VII-11, № 13/VII-20, № 14/VII – 20, № 16/VII – 2):

1.1. Підпункт 5.1 пункту 5 Положення про плату за землю (додаток 4 до рішення) доповнити підпунктом 5.1.10 такого змісту:

“5.1.10. Для баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, на рівні 0,1 відсотку нормативної грошової оцінки”.

1.2. Пункт 6 Положення про плату за землю (додаток 4 до рішення) доповнити пунктом 6.4 такого змісту:

“6.4. Якщо фізична особа, визначена у пункті 6.1 цього Положення, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги.

Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.”

1.3. Підпункт 7.1. пункту 7 Положення про плату за землю (додаток 4 до рішення) доповнити підпунктами 7.1.4 – 7.1.6 такого змісту:

“7.1.4. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

7.1.5. державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

7.1.6. державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.”

1.4. Підпункт 11.5 пункту 11 Положення про плату за землю (додаток 4 до рішення) викласти у такій редакції:

“11.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58Податкового кодексу України.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника - юридичної або фізичної особи до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника - фізичної особи до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Якщо такий перехід відбувається після 1 липня поточного року, то контролюючий орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки для проведення звірки даних щодо:

розміру площі земельної ділянки, що перебуває у власності та/або користуванні платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, користування пільгою, контролюючий орган за місцем знаходження земельної ділянки проводить протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).”

1.5. Пункт 11 Положення про плату за землю (додаток 4 до рішення) доповнити підпунктом 11.6 такого змісту:

“11.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.”

1.6. Підпункт 11.6 пункту 11 Положення про плату за землю (додаток 4 до рішення) читати підпунктом 11.7 пункту 11.

1.7. Підпункт 12.2 пункту 12 Положення про плату за землю (додаток 4 до рішення) викласти у такій редакції:

“12.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки щороку до 1 травня.”

1.8. Пункт 12 Положення про плату за землю (додаток 4 до рішення) доповнити підпунктом 12.8 такого змісту:

“12.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.”

1.9. Підпункт 13.1 пункту 13 Положення про плату за землю (додаток 4 до рішення) викласти у такій редакції:

“13.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

Органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Договір оренди земель державної і комунальної власності укладається за типовою формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.”

1.10. Підпункти 14.2 – 14.7 та пункти 15-18 Положення про плату за землю (додаток 4 до рішення) читати підпунктами 13.2 – 13.7 та пунктами 14-17 відповідно.

1.11. У пункті 13 Положення про плату за землю (додаток 4 до рішення):

1.11.1. у підпункті 13.5.1 пункту 13.5 цифру “3” замінити цифрою “0,5”;

1.11.2. підпункт 13.5.2 пункту 13.5 викласти у такій редакції:

“13.5.2. Житлової забудови, під гаражно-будівельними кооперативами на рівні 0,25 відсотка нормативної грошової оцінки, за виключенням земельних ділянок, наданих для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)”;

1.12. Підпункт 13.5 пункту 13 Положення про плату за землю (додаток 4 до рішення) доповнити підпунктами 13.5.10, 13.5.11 та 13.5.12 такого змісту:

“13.5.10. Для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на рівні 0,5 відсотку нормативної грошової оцінки;

13.5.11. Під індивідуальними гаражами на рівні 1 відсотку нормативної грошової оцінки;

13.5.12. Для баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, на рівні 0,1 відсотку нормативної грошової оцінки”.

1.13. У підпункті 5.10 пункту 5 Положення про єдиний податок (додаток 5 до рішення):

1.13.1. у підпункті 5.10.1 цифри “0,81” замінити цифрами “0,95”;

1.13.2. у підпунктах 5.10.2 та 5.10.3 цифри “0,49” замінити цифрами “0,57”;

1.13.3. у підпункті 5.10.4 цифри “0,16” замінити цифрами “0,19”;

1.13.4. у підпункті 5.10.6:

1.13.4.1. абзац перший викласти у такій редакції:

“5.10.6. для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту, - 6,33”;

1.13.4.2. абзац другий виключити.

2. Прес-службі Чернігівської міської ради (Чусь Н. М.) забезпечити оприлюднення цього рішення згідно з чинним законодавством.

3. Це рішення набирає чинності з 1 квітня 2017 року.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Шостака М. О., заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків, фінансове управління Чернігівської міської ради (Лисенко О. Ю.), постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, бюджету та фінансів (Тарасовець О. М.) та Чернігівську об’єднану державну податкову інспекцію Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області (Кульбака Я. В.).

 

 

Міський голова                                                                                            В. А. Атрошенко

Анонс
Відкрите місто, зробимо місто краще
Опитування
Курси валют
Infinservice company Infinservice company


© Чернігівська міська рада. Всі права захищено.
© Електронна адреса: gorsovet@chernigiv-rada.gov.ua
© При будь-якому використанні матеріалів Інтернет-порталу Чернігівської міської ради посилання (hyperlink) на www.chernigiv-rada.gov.ua обов'язкове
Розміщення ОКей Інтернет.