Четвер 23 листопада 2017 р. 05:37 14000, м. Чернігів, вул. Магістратська, 7
Розділи порталу

Центр зайнятості

1. Порядок реєстрації в центрі зайнятості.

З 3 квітня 2013 року  набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України № 198 від 20.03.2013, якою затверджено Порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу (далі Порядок). Визнано такою, що втратила чинність, постанову від 14.02.2007 № 219 „Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і  безробітних”.

Порядок визначає процедуру реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, територіальним органом Державної служби зайнятості (далі - територіальний орган) з метою отримання ними соціальних послуг.

Реєстрація безробітних, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні (далі - реєстрація), проводиться територіальним органом незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування.

Реєстрація зазначеної вище категорії осіб відбувається шляхом заповнення працівником територіального органу в Єдиній інформаційно-аналітичній системі Державної служби зайнятості персональної картки, в якій зазначаються персональні дані безробітного (ПІБ, зареєстроване місце проживання чи перебування, дата народження, податковий номер або серія та номер паспорта), відомості про останнє місце роботи або вид діяльності згідно із ч. 1 ст. 4 Закону України „Про зайнятість населення”, підстава для припинення трудових відносин відповідно до запису в трудовій книжці або іншого виду діяльності, що підтверджено документально.

Під час здійснення реєстрації особа має пред'явити паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, облікову картку платника податків, трудову книжку (цивільно-правовий договір чи документ, який підтверджує період зайнятості), а в разі потреби також військовий квиток, диплом або інший документ про освіту, або інші документи, зазначені у п. 3 Порядку.

Крім того, окремими категоріями осіб, визначеними Порядком реєстрації, пред’являються й інші документи:

- випускники вищих навчальних закладів, які навчалися за державним замовленням і звернулися до територіального органу протягом одного року з дня закінчення навчання, надають направлення на роботу, довідку про надання можливості самостійного працевлаштування, а ті, хто навчався на контрактній основі, – довідку навчального закладу про підтвердження форми навчання, форма направлення на роботу та довідки про надання можливості самостійного працевлаштування, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 року № 992;

- члени особистого селянського господарства, які протягом 12 календарних місяців, що передували дню реєстрації у територіальному органі, перебували у трудових відносинах або займалися іншим видом діяльності згідно із ч. 1 ст. 4 Закону України „Про зайнятість населення” менш як шість місяців (крім осіб, які закінчили або припинили навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилися із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби та вперше приймаються на роботу), - довідку про припинення ведення особистого селянського господарства або вихід з такого господарства, видана сільською, селищною або міською радою за місцезнаходженням земельної ділянки;

- військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби) Збройних Сил, внутрішніх військ МВС, Служби зовнішньої розвідки, інших військових формувань, утворених відповідно до законів, Держприкордонслужби, СБУ, Держспецтрансслужби, особами рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, органів внутрішніх справ, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, а також особовим складом воєнізованих аварійно-рятувальних служб, утворених відповідно до законодавства на постійній основі, які звільнені із служби за станом здоров'я, у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права на пенсію, - військовий квиток, в якому зазначена дата взяття їх на облік у військовому комісаріаті відповідно до законодавства.

 

2. Порядок надання статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю.

Згідно із Законом України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р., особа, яка через відсутність роботи не має заробітку і звернулася до центру зайнятості в пошуках роботи, отримує статус безробітного з першого дня реєстрації в центрі за умови відсутності для неї підходящої роботи.

Допомога по безробіттю виплачується з восьмого дня після реєстрації особи в центрі зайнятості як безробітної.

Законом України «Про зайнятість населення» також внесені зміни до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» в частині обчислення страхового стажу на випадок безробіття, умов, розміру та тривалості виплати допомоги по безробіттю.

Так, право на допомогу по безробіттю залежно від страхового стажу мають застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить не менше ніж шість місяців за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Не залишаться без матеріальної допомоги також зареєстровані безробітні, які мають протягом вказаного періоду менший страховий стаж, однак для них розмір допомоги по безробіттю буде виплачуватися у мінімальному розмірі, встановленому правлінням Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

 

3. Права та обов’язки безробітного

Зареєстровані безробітні мають право на:


1) безоплатне одержання від територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції:

послуг з пошуку підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, в тому числі на громадські та інші роботи тимчасового характеру;

консультаційних, інформаційних та профорієнтаційних послуг з метою обрання або зміни виду діяльності (професії);

інформації про свої права та обов'язки як безробітного;

відомостей про себе, які містяться в Єдиній інформаційно-аналітичній системі;

2) матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" та цього Закону;

3) збереження права на виплату допомоги по безробіттю на період участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру (тривалістю до 180 днів, зокрема у разі заміщення тимчасово відсутнього працівника) у розмірах, встановлених до укладення ними строкового трудового договору на участь у таких роботах;

4) оскарження, у тому числі до суду, дій або бездіяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, їх посадових осіб, що призвели до порушення прав щодо зайнятості особи.

2. Зареєстровані безробітні зобов'язані:

1) самостійно або за сприяння територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, здійснювати активний пошук роботи, який полягає у вжитті цілеспрямованих заходів до працевлаштування, зокрема взяття участі у конкурсних доборах роботодавців;

2) відвідувати територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, в якому він зареєстрований як безробітний у визначений і погоджений з ним час, але не рідше ніж один раз на тридцять календарних днів;

3) дотримуватися письмових індивідуальних рекомендацій щодо сприяння працевлаштуванню, зокрема брати участь у заходах, пов'язаних із сприянням забезпеченню зайнятості населення;

4) інформувати територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, протягом трьох робочих днів про обставини припинення реєстрації, визначені у частині першій статті 45 цього Закону.

3. Відповідальність за достовірність поданих до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, даних та документів, на підставі яких приймається рішення щодо реєстрації безробітного та призначення матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, покладається на зареєстрованого безробітного.

             

4. Професійне навчання безробітних

Професійне навчання безробітних проводиться службою зайнятості з урахуванням вимог ринку праці, перспектив розвитку регіону, в тому числі для зайняття підприємницькою діяльністю, що обумовлюється відповідним договором між особою та регіональним центром зайнятості. Професійне навчання зареєстрованих безробітних визначено ст 35. Закону України "Про зайнятість населення".

Професійне навчання зареєстрованих безробітних - професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації, спрямовані на здобуття та удосконалення професійних знань, умінь та навичок, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці, що здійснюються за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Порядок професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, разом з центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, молоді та спорту та за погодженням з репрезентативними всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців відповідно до законодавства про соціальний діалог.

Професійне навчання зареєстрованих безробітних організовується територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, на замовлення роботодавця або для самозайнятості, провадження підприємницької діяльності з урахуванням побажань безробітних і здійснюється у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання.

Для підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці, сприяння їх самозайнятості територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, організовують професійне навчання за укрупненими (інтегрованими) робітничими професіями та іншими професіями, що користуються попитом на ринку праці.

Порядок відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

Організація професійного навчання безробітних здійснюється територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, на договірних засадах з безробітними, роботодавцями, навчальними закладами в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

Роботодавці - замовники кадрів беруть участь у визначенні змісту навчання, кваліфікаційній атестації безробітних, надають робочі місця для їх виробничого навчання, виробничої практики або стажування.

За безробітним, який проходить професійне навчання за направленням територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, зберігається виплата допомоги по безробіттю у розмірах і в строки, що встановлені відповідно до законодавства.

Безробітні можуть підтвердити результати неформального професійного навчання за робітничими професіями за направленням територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

5. Ваучер – конкурентноспроможність на ринку праці

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року за № 207 затверджено Порядок видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці.

Цей Порядок визначає механізм видачі територіальними органами Державної служби зайнятості особам віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років, ваучерів для підтримання їх конкурентоспроможності на ринку праці.

Право на одноразове отримання ваучера мають не тільки зареєстровані безробітні, а й працюючі особи до досягнення ними встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку.

Ваучери не надаються особам, які не мають професійно-технічної або вищої освіти; особам, які проходили протягом останніх п’яти років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття; зареєстрованим безробітним, які виявили бажання пройти професійне навчання за направленням служби зайнятості.

На підставі ваучера здійснюються перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності, здобуття освіти на базі вже здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня.

Навчання здійснюється професійно-технічними та вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на провадження діяльності з надання освітніх послуг, свідоцтво про атестацію або сертифікат про акредитацію за затвердженим Кабінетом Міністрів України переліком професій, спеціальностей та напрямів підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер.

Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного законом на момент прийняття рішення про його видачу. У разі коли вартість навчання в навчальному закладі перевищує максимальну вартість ваучера, особа або роботодавець можуть здійснити оплату різниці вартості навчання.

Особа може здійснювати вибір професії або спеціальності, напряму підвищення кваліфікації за переліком, зазначеним Порядком, а також форми та місця навчання.

Більш детальну інформацію про порядок отримання ваучера та перелік професій, спеціальностей, за якими можливе навчання з видачею ваучера, можна отримати в міському центрі зайнятості

  

6. Одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності

Безробітним, котрим виповнилося 18 років та котрі не можуть бути працевлаштовані за сприяння служби зайнятості протягом одного місяця у зв’язку з відсутністю на ринку праці прийнятної роботи, за їх бажанням допомога з безробіття може виплачуватися одноразово для організації ними підприємницької діяльності.

Одноразова виплата допомоги з безробіття не здійснюється безробітним, котрим допомога з безробіття скорочувалась з підстав, передбачених чинним законодавством та особам, які протягом останніх 24 місяців, що передували початку безробіття, були зареєстровані як суб"єкти підприємницької діяльності

Одноразова виплата допомоги з безробіття здійснюється у розмірі загальної суми допомоги з безробіття, визначеної конкретному безробітному. Якщо безробітний вже отримав частину призначеної допомоги з безробіття, то виплачується її залишок.

Для розгляду питання щодо отримання цієї допомоги безробітний
  подає до центру зайнятості такі документи:

заяву про виплату допомоги з безробіття одноразово для організації підприємницької діяльності;

бізнес-план. 

Рішення про  одноразову виплату допомоги по  безробіттю (або  відмову у  її  виплаті)  приймається   директором   центру зайнятості  на підставі  висновку  комісії з  питань одноразової виплати допомоги по  безробіттю  для організації  підприємницької діяльності  (далі  -  комісія),  щодо здатності  безробітного  до підприємницької діяльності. Висновок комісії надається, виходячи з результатів професійної  діагностики  безробітного, набутих  ним знань  з організації  підприємницької  діяльності та аналізу його бізнес-плану.

 

7. Надання консультацій особам з питань організації та провадження підприємницької діяльності

Відповідно до ч. 1 статті 27 Закону України «Про зайнятість населення» для стимулювання самозайнятості населення, підприємницької ініціативи та з метою удосконалення системи інформаційного та консультаційного обслуговування осіб, які звернулися до центрів зайнятості з питань організації та провадження підприємницької діяльності, Міністерством соціальної політики затверджено «Порядок забезпечення надання територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, консультацій особам з питань організації та провадження підприємницької діяльності», який набув чинності 2 квітня 2013 року.

Консультацію, яка полягає у безоплатному наданні інформації з питань організації та провадження підприємницької діяльності, може отримати будь-яка особа, котра звернулася до територіального органу із заявою про надання такої послуги.

До консультацій залучатимуться представники органів державної влади, які за напрямами діяльності сприяють розвитку та підтримці малого та середнього підприємництва.

Індивідуальні консультації надаватимуться відповідальними спеціалістами органів державної влади на особистому прийомі, зокрема і в приміщенні центру зайнятості, в письмовій формі, в телефонному режимі та з використанням електронних засобів.

Консультації надаватимуться з питань:

- законодавства щодо державної реєстрації суб’єктів господарювання;

- ліцензування, патентування та сертифікації підприємницької діяльності;

- податкового законодавства;

- відкриття рахунків у банківських установах;

- пошуку, відбору та найму персоналу, оформлення трудових відносин;

- оформлення документів щодо купівлі (оренди) земельних ділянок, приміщень для провадження підприємницької діяльності;

- отримання банківських кредитів, іншої фінансової допомоги;

- з інших питань, що стосуються організації та провадження підприємницької діяльності.

Консультації надаватимуться з дотриманням вимог Законів України «Про засади запобігання та протидії корупції» та «Про захист персональних даних».

 

Анонс
Відкрите місто, зробимо місто краще
Опитування
Курси валют
Infinservice company Infinservice company


© Чернігівська міська рада. Всі права захищено.
© Електронна адреса: gorsovet@chernigiv-rada.gov.ua
© При будь-якому використанні матеріалів Інтернет-порталу Чернігівської міської ради посилання (hyperlink) на www.chernigiv-rada.gov.ua обов'язкове
Розміщення ОКей Інтернет.